top of page

Bantlı Konveyörlerin Kullanım Alanları


2.2.1 Maden Ocakları

Maden kuyularında ham maddenin ve cevherin istihsalinde işletme ekonomisinin en önemli faktörü malzeme naklidir. Bu halde gerekli olan malzeme nakli maden kuyusundan tasfiye edilinceye kadar, arada kırma, öğütme, eleme, yıkama, konsantrasyon işlemleri ve artıklarında nakli ilave edilmek üzere bir seri işlemden ibarettir. Bundan sonra elde edilen malzemenin depolanması ve demiryolu veya gemiye yüklenmesi söz konusudur. Bugün yüksek kaliteli sentetik iplik bilhassa çelik telli bantlarla tek veya çok az sayıda seri konveyör kullanılması ve böylece ara aktarma sayısının azaltılması mümkün olmaktadır. Yüksek mukavemetli bantlar pahalı olduklarından maksimum emniyet yüklerinde kullanılmalıdır. Maden işlerinde kömür, demir filizi ve diğer ham maddelerin naklinde yüksek kaliteli bantlar daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca bu gibi işletmelerde çalışma şartları zorlu olduğundan bantların aşınmasını ve hasara uğramasını önleyecek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Çünkü bir konveyör tesisinde maliyetin yaklaşık olarak yarısını bant fiyatı oluşturmaktadır. 2.2.2 Enerji Santralleri Modern enerji santrallerinde malzeme depolama ve nakil problemi önemle göz önüne alınan noktalardan biridir. Bugün yerlerinin kullanışlılığı yeterince olmayan küçük santraller dışında, bütün enerji santrallerinde bantlı konveyörler kullanılmaktadır. Gerçekten bantlı konveyörler kömürün vagon veya gemilerden bankerlere naklinde kullanılabilecek tek metot olarak kullanılmaktadır. Enerji santrallerinde bankerlerden 8 ayrı olarak birkaç aylık kömürün depolanacağı bir depo sahasına ihtiyaç vardır. Bir ana konveyör ve yan tevzi konveyörleri ile kömürün sahaya kolaylıkla tevzii ve depo edilmesi ve tekrar bankerlere sevki mümkündür. Bu işlemler içinde yine en uygun olan bantlı konveyörlerdir. Bu arada santrallerde önlenmesi gereken malzeme nakli esnasında meydana gelen tozdur. Toza karşı malzeme kapalı tünelle sevk edilmeli ve boşaltılması için özel boşaltma olukları kullanılmalıdır.

2.2.3 Liman Yükleme ve Boşaltma Tesisleri

Limanlarda maden cevheri, kömür, tahıl v.b. gibi malzemenin yükleme ve boşaltılmasında malzeme naklinin büyük tonajlarda ve en kısa zamanda yapılması istenir. Bu sebepten liman isletmelerinde sabit ve hareketli bantlı konveyörler kullanılmaktadır. Örneğin Haydarpaşa Limanını silosunda her birinin genişliği ( B ) 800 mm , uzunluğu ( L ) 215 m ve kapasitesi ( Q ) 200 t / h olan iki bantlı rıhtım konveyörü sayesinde gemiye nakil kapasitesi 400 t / h ' tir. 2.2.4 Diğer Kullanım Alanları Bantlı konveyörler ayrıca, baraj, yol, köprü v.s. gibi inşaatlarda hafriyat ve beton hazırlama tesislerinde kullanılmaktadır. Ayrıca dökümhanelerde döküm kumunun nakil, hazırlama, kalıplama makinelerine tevzii ve tekrar kum hazırlama tesisine dönüşünü sağlamak için kullanılır. [7] Şekil

2.6 Bantlı iletim sistemlerinin kullanıldığı yerlere örnekler

 Maden ocakları

 Cevher hazırlama tesisleri

 Dökümhanelerde kum hazırlama tesisleri

 Termik santraller

 Liman yükleme ve boşaltma tesisleri

 Büyük inşaat tesisleri

 Beton hazırlama tesisleri

 Kimya, kâğıt, çimento ve şeker sanayi

 Tahıl siloları

 Gıda sanayi

2.3 Bantlı Konveyörlerin Ekipmanları

Bir bantlı konveyörün ana elamanları genel olarak şunlardır;

 Malzemeyi nakleden bant

 Taşıyıcı ve dönüş makaraları

 Baş, kuyruk, gergi ve saptırma tamburları

 Tahrik düzeni

 Gergi düzeni

 Şasi

 Yükleme düzeni

 Boşaltma düzeni

 Bant temizleme düzeni

 Diğer ekipmanlar

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page